وقتی بزرگ شدی می خوای چه کاره شی...؟

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
همه می خواستند "دکتر" ، "خلبان" ، "پلیس" ، "مهندس" بشن...
ولی یه پسری بود دوست داشت یه اسنایپ برداره بره روی پشت بوم و آدمهای بد رو بکشه...بارها تو ذهنش آدم بدها رو کشته بود و داشت اسنایپش رو خیلی ریلکس جمع می کرد و از پله ها آروم پایین میومد و تو جمعیت گم میشد و به فکر آدم بد بعدی بود...

اون پسره من بودم...فیلم زیاد می دیدم...خانواده زیاد روی فیلمهایی که میدیدم کنترل نداشتند دیگه!!!
پ.ن:شانس آوردم فیلم پ.و.ر.ن نمی دیدم وگرنه معلوم نبود میخواستم چکاره شم...

هیچ بازخوردی "وقتی بزرگ شدی می خوای چه کاره شی...؟"

ارسال یک نظر