بغض...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
همیشه تو این مجلسها که بحثِ "درد" میشه خانومها "درد زایمان" و آقایون "درد سنگ کلیه" رو بدترین درد می دونند...
اما "بغض" بدترین دردیه که هر کسی می تونه باهاش روبه رو شه...

هیچ بازخوردی "بغض..."

ارسال یک نظر