چِندِش...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
+سلام...
-...سلام
+خوبی...؟
-...!
-...چیکار می کنی؟
+انگشتم رو تو دماغم می پیچونم...
-آشغال...
تق...
+...

هیچ بازخوردی "چِندِش..."

ارسال یک نظر