آخی...یادش بخیر...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
"خیلی" ـها یه چیزایی رو نمی فمهن...
"بعضی"ـهاشون با گذر زمان "یه روزی" می فهمن...
"خیلی" ـیاشونم "هیچ وقت نمی فهمند...هیچ وقت... 

هیچ بازخوردی "آخی...یادش بخیر..."

ارسال یک نظر