عید...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
کارگرهای شهرداری این روزها به صورت دسته جمعی دارن جدولهای خیابون رو رنگ می کنن...
داره عید میاد باز...
این عیدم میاد...
این عیدم می ره...

هیچ بازخوردی "عید..."

ارسال یک نظر