دوست داشتن...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
دیدین وقتی کسی که "عاشقشین" هر کار بدی می کنه با اینکه ناراحتتون می کنه ولی زیرسیبیلی رد می کنین و به دل نمی گیرین؟
پس بیاین کسی که "عاشقتون"ِ رو اذیت نکنین تا نخاد زیر سیبیلی رد کنه...
یهو دیدید یقتون رو گرفتا....از من گفتن بود.

هیچ بازخوردی "دوست داشتن..."

ارسال یک نظر