خاطره...

تگها :
ارسال شده در ۲۳:۵۹ توسط Ehsan Taherian
در حالی که سیگار بین انگشتاش از پنجره ماشین بیرون بود بهش گفتم:
+با خاطره زندگی نکن...
-با "کی" ؟!
+می گم به خاطراتش فکر نکن...فراموشش کن...
-گُه نخور...

هیچ بازخوردی "خاطره..."

ارسال یک نظر